Ukraina Lvov- restorani kompleks kaubanduskeskuses( 2009 )